orginal_shg-3bk.jpg
orginal_shg-3bk.jpg

Shield

Product SKU: M4_SHG-7BK-hero

Shield

$90.74$233.48

SKU: M4_SHG-7BK-hero Categories: , , ,
  Buy in bulk and save!
Size: 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 150+
SHG-3BK - 280mm $90.74 $83.48 $79.85 $75.31 $70.78 $66.24
SHG-4BK - 340mm $109.2 $100.46 $96.1 $90.64 $85.18 $79.72
SHG-5BK - 400mm $139.91 $128.72 $123.12 $116.13 $109.13 $102.13
SHG-6BK - 440mm $150.29 $138.27 $132.26 $124.74 $117.23 $109.71
SHG-7BK - 600mm $233.48 $214.8 $205.46 $193.79 $182.11 $170.44
S
M
L
XL
XXL

Shield

High polish finish, premier product, timber

SKU: M4_SHG-7BK-hero